Kategoriarkiv: Klubnyt

Dynamos Chairman tager prisen for Årets Historiske Bog

Barrison-feberen

Barrison-feberen: Ny bog af Dynamo Birkerøds chairman, Hans Henrik Appel.

En vaskeægte Dynamo-begivenhed har fundet sted hér til eftermiddag, da chairman Hans Henrik blev overrasket med prisen for Årets Historiske bog af formand Michael og priskomitéen bag Dansk Historisk Fællesråd ved en højtidelighed på Haase Forlag. P1 sendte live fra overrækkelsen.

Læs også: Barrison-feberen: Ny bog fra Dynamo Birkerøds chairman

Planer om genåbning af udendørs boldbaner 18. maj

Rudersdal Kommune meddeler 11. maj, at “i genåbningens fase 2 vil være muligt for idræts- og foreningslivet at dyrke aktiviteter udendørs. Fortsat gælder forsamlingsforbud på max. 10 personer og klubhuse m.m. er fortsat lukkede.

Rudersdal Kommune arbejder på de konkrete åbningsplaner:

  • Kommunernes Landsforening (KL) er i dialog med Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Boldspil Union med henblik på en fælles udmelding om at alle foreninger – herunder fodboldklubber – skal kontakte deres kommune forud for påbegyndelsen af udendørs aktiviteter på kommunale faciliteter.
  • KL samler en række kommuner til dialog med Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Boldspil Union med henblik på at samle nogle praktiske forslag til genåbningen på foreningsområdet, som udsendes i denne uge.
  • Udendørsfaciliteterne skal klargøres og indrettes til brug for idræts- og foreningslivet inden for de sundhedsmæssige regler, inden de kan tages i brug.

Kulturområdet arbejder hen imod at kunne åbne de udendørs (fod)boldbaner m.m. fra mandag den 18. maj 2020, men herom følger nærmere information så snart de konkrete planer for genåbningen er klar.”

Kilde: https://www.rudersdal.dk/nyheder/idraets-og-foreningsliv-udendoers

Kommunens klubhuse vil dog fortsat være lukket.

Står Dynamo Birkerød foran genåbning?

Statsministerens udmelding om, at regeringen håber at kunne igangsætte en langsom, kontrolleret genåbning af landet efter påske, har tændt håb i store dele af samfundet. Men selv hvis den nuværende gode udvikling fortsætter og genåbningen bliver iværksat, er det klart, at det vil være en meget langstrakt proces i mange etaper.

Dynamo Birkerød går forrest

I Dynamo Birkerød gør man sig dog store forhåbninger om at være med i første fase af genåbningen. ”Regeringen ønsker en langsom genåbning, og det bliver ikke meget langsommere end Dynamo Birkerød” udtaler klubbens chairman, Hans Henrik Appel. ”Samtidig ligger markeringsspillerne som regel et par meter fra deres modstander; der er stor afstand mellem kæderne – for slet ikke at tale om Lars Krogh, der altid ligger helt alene oppe foran og fisker.”

I nogle kredse vil man måske foretrække, at superligaklubberne bliver de første, der får lov at spille fodbold, da underholdningsværdien her må siges at være større. Men det argument giver man ikke meget for i Dynamo Birkerød. ”Det er ikke den æstetiske eller kunstneriske værdi, der betyder noget. Senest har man f.eks. åbnet genbrugspladserne, mens museer og teatre stadig må holde lukket.”

Stor ansvarlighed og samfundssind

Dynamo Birkerød kan endvidere pege på, at klubben igennem hele forløbet har handlet yderst ansvarligt. ”Allerede den 29. februar valgte Dynamo Birkerød at lukke dørene for tilhængere, presse og nysgerrige, samt afskaffede håndtryk før kampene” siger Hans Henrik Appel og fremviser klubbens pressemeddelelse fra denne dato. ”Det var en uge før de danske sundhedsmyndigheder reagerede og anbefalede, at man aflyste forsamlinger over 1000 personer. Dynamo har med andre ord hele tiden været et hestehoved foran Søren Brostrøm og udvist stor ansvarlighed. Det vil vi selvfølgelig også gøre i en genåbningsproces”.

Også på anden vis har klubben valgt at vise samfundssind. Klubben har hverken afskediget medarbejdere eller skåret i lønningerne – og alligevel har den valgt ikke at søge nogen af hjælpepuljerne. Det er Dynamo Birkerøds håb, at dette vil blive belønnet, og bolden igen kan begynde at rulle søndag eftermiddag.

Coronavirus skaber kaos i sportsverdenen

Først blev Europamesterskaberne i fodbold 2020 udsat til næste år. Så rykkede UEFA finalerne i Champions League og Europa League uden en plan for, hvordan finalisterne skal findes, idet alle nationale fodboldligaer er i kaos. Så blev de olympiske lege i Japan udskudt til 2021. Og senest er der sået tvivl om afholdelsen af Dynamo Birkerøds juleturnering, der er programsat til slutningen af juni.

Bolden må rulle

Klubbens chairman, Hans Henrik Appel, er dog ikke meget for at udskyde dette sportslige højdepunkt. ”Vi har allerede udskudt den en gang i år. Vi kan ikke blive ved med at skuffe vores tilhængere” siger han. ”Som sportsklub har vi et ansvar i disse tider. Det kan være slemt nok at skulle holde sig hjemme dagen lang i disse tider. Men uden sportsbegivenheder at se frem til, er det for mange ulideligt. Af hensyn til den mentale folkesundhed må vi få bolden til at rulle igen så hurtigt som muligt,”

Som situationen er i dag, vil det dog ikke være muligt at gennemføre turneringen uden at komme i konflikt med forbuddet mod forsamlinger på over 10 mennesker. ”Vi havde 17 tilmeldinger i februar, da vi udskød turneringen. Og selvom vores spillere i vid udstrækning hører til det ældre segment af befolkningen, håber vi trods corona på lige så mange tilmeldinger ved en gennemførelse til sommer. Derfor følger vi nøje udmeldingerne om forsamlingsgrænsen på 10 personer.”

Uvished om de økonomiske konsekvenser

I Dynamo Birkerød regner man dog med, at forsamlingsforbuddet for 10 personer bliver hævet inden turneringens afholdelse. Man må så til gengæld forvente andre begrænsninger på forsamlinger, og det kan ikke udelukkes, at alle store sportsbegivenheder hen over sommeren skal afvikles uden tilskuere. Et sådant krav ville ramme Dynamo Birkerøds juleturnering ekstra hårdt. ”De fleste tilmeldte er i praksis tilskuere, i hvert fald en stor del af tiden. Men måske kan vi få dispensation, da de formelt er aktive spillere, så det kun er betalende tilskuere, vi skal holde ude.”

Hvor hårdt corona-krisen rammer klubben økonomisk, er endnu uvist. Hvis Dynamo Birkerød som de eneste i verden formår at gennemføre en turnering til juni, er det chairman Hans Henrik Appels håb, at det vil skabe stor interesse hos internationale TV-stationer, der sukker efter at kunne vise direkte sport på skærmen. Det vil forhåbentligt kunne opveje det forventede tab af sponsor-indtægter. ”Vi må være realistiske. Når man som klub har valgt at gå uden om de store kapitalstærke multinationale selskaber som sponsorer og i stedet har valgt at eksponere små selvstændige og kulturelle institutioner gennem sin reklameflader, vil vi næppe kunne regne med at fastholde sponsorindtægterne på nuværende niveau.”

Fortrøstning trods dystre udsigter

Samtidig forventer klubben en strøm af regninger fra fysioterapeuter, kiropraktikere, ortopædkirurger m.v., når bolden bliver genoptaget. ”Ingen har godt af at ligge stille i en måned eller to. Men vi må erkende, at det bliver ekstra svært at komme i gang igen for alle over 45 år – og de fleste af klubbens spillere hører jo til i denne alderskategori. Vi må nok regne med en meget høj skadefrekvens ved genoptagelsen.”

Trods de dystre udsigter er chairman Hans Henrik Appel dog fortrøstningsfuld. ”Dynamo Birkerød er mere end en klub”, siger han. ”Det er et kulturelt fænomen med dybe rødder i alle medlemmernes identitet. En verden uden Dynamo Birkerød vil for dem være lige så utænkelig, som hjemmekarantæne uden toiletpapir er for størstedelen af befolkningen. Jeg regner med, at denne stærke identitet vil kunne bære os igennem de svære tider.”

Little Sammy Sneeze af Windsor McCay, 1905.

Corona: Træning aflyst indtil videre

Da flere Superligaklubber har indstillet træningen på grund af corona-virus, vil Dynamo Birkerød på gentleman-vis gøre det samme. Vi vil ikke skaffe os en fordel i forhold til andre klubber ved at træne videre, mens de ligger stille.

Det gælder for resten af måneden. Vi håber på tidligt forår, der kan bremse smitte og gøre det muligt at spille fodbold udendørs. Pas godt på jer selv – og vær forsigtige.

/Klubledelsen

Seneste updates:

  • På forespørgsel fra flere medlemmer skal klubledelsen oplyse, at det er ok at småtræne lidt teknik og løbemønstre, når man nu alligevel er hjemsendt.
  • Hvis man ikke har den fornødne plads (eller tålmodighed hos familien) til at træne løbemønstre i hjemmet, kan små øvelser ved taktik-tavlen måske kompensere lidt for den manglende fysiske træning: https://tactical-board.com/uk/big-football
  • Fra Hall of Fame forlyder det, at alle er okay, og at golfbanen stadig er åben.

Referat af Generalforsamling 2019

Herover: Martin Savery vandt Årets Pendlerpris, der bestod af en engelsk picnickurv. Den medbragte Martin til søndagens træning to dage senere, hvor indholdet var suppleret med håndklæde, fodboldstøvler og hårbørste.

Nærværende er en forkortet udgave af Alex Nielsens udførlige referat:

Afholdt fredag den 15. november med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Årsberetning (Chairman)
4. Godkendelse af nye medlemmer (Chairman)
5. Årsregnskab (Kassereren)
6. Beretning fra cyberspace (Webmaster)
7. Beretning fra turudvalg (Tourmaster)
8. Beretning fra kampudvalg
9. Indkomne forslag
10. Seniorordning?
11. Rekruttering
12. Udmærkelser
13. Budget for næste år
14. Valg til bestyrelse og evt. udvalg.
15. Tid og sted for næste års generalforsamling
16. Eventuelt

Fremmødte: Anders, Martin, Frank, Hans Henrik, Henrik Als, Ib, Jens, Christian H., Alex, Jon, Michael, Niels Krøyer, Niels Degn, Jess, Peter Schultz, Peter Suhr, Tam.

1. Ib blev valgt som dirigent og erklærede Generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Alex blev valgt som referent.

2. Peter Suhr og Martin blev valgt som stemmetællere.

3. Årsberetningen: Chairman konstaterede, at klubben i det forgangne år undgik nedrykning og forsvarede sin status som ubesejret i mere end et årti. Desuden blev Lars Krogh fremhævet for at endnu engang at arrangere en skøn juleturnering og Hartmann for sin ukuelighed i kampen for tætklippet græs på banen og for net i målene. Hartmann stod også for årets turindslag med en aften på Lyngby-stadion. Chairman nævnte behovet for større fremmøde til træning, nyrekruttering og luftede muligheden for seniorordning.

Dernæst var det tid til Klubsangen.

4. Christian Hviid blev godkendt som nyt medlem.

5. Kassereren fremlagde regnskabet for Dynamo Birkerød. Dynamo har styr på finanserne og overskud.

6. Webmaster fremviste fremgang på klubbens digitale platforme. Klubbens Facebook-side viser en fremgang på 25% siden sidste år. Desuden havde han statistik om antal tilmeldte på Holdsport og det faktiske antal fremmødte på fodboldbanen.

7. Efter de senere års succesrige fodboldture har man måske nået et mætningspunkt, idet forslaget om en London tur i marts 2019 ikke blev til noget. Endagesture til fodboldkampe og Champions League på en sportspub blev foreslået som mere overkommelige arrangementer.

8. Chairman fortalte om den perfekt afviklede Juleturnering (arrangeret af Lars Krogh) i januar, som igen i år havde været en kæmpesucces.

9. Der var ingen indkomne forslag.

10. Seniorordning blev diskuteret, da nogle medlemmer muligvis ikke kommer til træning pga. at risikoen for skader. Der var enighed om, at vi skulle tage hensyn til hinanden.

11. Rekruttering. Reklamering i Facebook-gruppen ”os-i-Birkerød” endte uden resultat. En spiller fra Skjold Birkerøds Old Girls-hold var på prøvetræning i efteråret: ”Hun spillede sgu skidegodt”, var konklusionen. Kvindelige spillere er velkomne og vil være et plus til klubben. Andre hold i Birkerød begynder at komme ind i en fase, hvor de har svært ved at finde nok spillere. Måske skulle man slå sig sammen nogle træningssessioner for at være nok til at stille to hold? En PR-artikel blev også foreslået. Træningstidspunktet søndag kl. 18 vil blive drøftet via Doodle.

12. Udmærkelser:
Årets vært: Jon Kjeldsen
Årets referent: Tam Mordhorst
Fairplay pris: Alex Nielsen
Pendlerpris: Martin Savery
Årets debutant: Christian Hviid
Årets mål: Martin Savery
Årets hofteskål: Ib Keld Jensen
Årets Dynamo: Peter Suhr

13. Fastholdelse af kontingent på 100 kroner.

14. Peter Schultz, Nils Krøyer og Hans Henrik Appel blev enstemmigt genvalgt.

15. Næste års generalforsamling afholdes hos Frank fredag d. 20. november 2020.

16. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Indkaldelse til Dynamo generalforsamling 2019

Fredag den 15. november kl. 18.00 er der generalforsamling. Den finder i år sted hos Jon, Poppelbakken 5. Konceptet er det klassiske: medbring en egnsret til buffeten og betal 100 kroner for drikkevarer.

Tilmelding og indsendelse af forslag

Forslag til dagsorden skal være sendt til Chairman senest torsdag d. 7. november, herunder ansøgninger om at blive overført til Hall of Fame.

I må gerne tilmelde jer allerede nu ved at skrive til Chairman. Så sørger han for at dele det samlede overblik med årets vært.

Foreløbig dagsorden

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere
Årsberetning
Godkendelse af nye medlemmer
Årsregnskab
Beretning fra cyberspace
Beretning fra turudvalg
Beretning fra kampudvalg
Evt. Indkomne forslag
Seniorordning?
Rekruttering
Udmærkelser
Budget for næste år
Valg til bestyrelse og evt. udvalg
Tid og sted for næste års generalforsamling
Eventuelt

NB: Ingen landskamp!

Formandskabet opfordrer alle medlemmer, der brændende ønsker sig at se Danmarks kamp mod Gibraltar til at optage den derhjemme, da den ikke vil blive vist under generalforsamlingen. Til gengæld vil der være et quiz-afbræk på et passende tidspunkt samt afsyngning af klubsang.

Hans Henrik Appel
Chairman
FC Dynamo Birkerød

Stor Dynamo-aften på Lyngby stadion

Af vor udsendte reporter, Hans Henrik Appel.

Dynamo Birkerød sendte her til aften en række af sine talentspejdere til superligakampen Lyngby-AGF for at se, om et af klubbens føl – Jonathan Hartmann – har potentiale til på den lange bane at få en rolle i Dynamos trænerteam.

Jonathan bestod prøven med bravour. Efter at være blevet løbet over ende i kampens første kvarter, blev Lyngbys forsvar stabiliseret og kontraangreb skarpe.

Og i anden halvleg lykkedes det Lyngby at vende 0-1 til 2-1 på tre gyldne minutter.

Efter kampen delte Dynamoerne deres kyndige iagttagelser og skarpe analyser med Lyngby-træneren, der så ud til at være beæret over det flotte besøg. På spørgsmålet “hvilken Dynamo-spiller ville I helst have, hvis han var til salg”, blev han næsten målløs, men fik dog til sidst fremstammet et “har I en massør?”.

Efter kampen mødtes Dynamo Birkerøds udsendte trup med Lyngbys assistenttræner, Jonathan Hartmann, og gav ham nogle tips til, hvordan klubben vinder Superligaen.

Generalforsamling 2018

Dynamo Birkerøds generalforsamling afholdes hos Peter Schultz, Tværvej 2, fredag den 16.11 kl. 18.00. Konceptet er det klassiske. Medbring en egnsret og 100 kroner  til drikkevarer. Der vil også være brug for et par hjælpere til henholdsvis forberedelse og afrydning.

Hvis medlemmerne ikke skulle have fået betalt kontingent endnu, så sørg for at gøre det – der ses med spænding frem til regnskabsaflæggelsen. Forslag til dagsorden bedes sendt til Chairman Hans Henrik Appel senest torsdag d. 8.11.

Tilmelding til Peter Schultz eller Hans Henrik Appel senest søndag den 11.11.

Vel mødt!

Ungdomsarbejdet i Dynamo bærer frugt

August Rosenmeier – solgt til FCK.

Flere af klubbens unge poder er ved at drive det vidt i fodboldverdenen. Jonathan Hartmann og August Rosenmeier, der som teenagere ofte deltog i Dynamo Birkerøds søndagstræninger, er nu blevet hyret af hhv. Lyngby Boldklub og FCK.

Jonathan Hartmann er ansat som analytiker for Lyngby Boldklubs 1. divisionshold og cheftræner for klubbens U/15 drenge, skriver Frederiksborg Amts Avis og August Rosenmeier skal repræsentere FCK i eSuperligaen efter at have været en tur omkring Paris Saint-Germain.