Tag-arkiv: corona

Planer om genåbning af udendørs boldbaner 18. maj

Rudersdal Kommune meddeler 11. maj, at “i genåbningens fase 2 vil være muligt for idræts- og foreningslivet at dyrke aktiviteter udendørs. Fortsat gælder forsamlingsforbud på max. 10 personer og klubhuse m.m. er fortsat lukkede.

Rudersdal Kommune arbejder på de konkrete åbningsplaner:

  • Kommunernes Landsforening (KL) er i dialog med Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Boldspil Union med henblik på en fælles udmelding om at alle foreninger – herunder fodboldklubber – skal kontakte deres kommune forud for påbegyndelsen af udendørs aktiviteter på kommunale faciliteter.
  • KL samler en række kommuner til dialog med Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Boldspil Union med henblik på at samle nogle praktiske forslag til genåbningen på foreningsområdet, som udsendes i denne uge.
  • Udendørsfaciliteterne skal klargøres og indrettes til brug for idræts- og foreningslivet inden for de sundhedsmæssige regler, inden de kan tages i brug.

Kulturområdet arbejder hen imod at kunne åbne de udendørs (fod)boldbaner m.m. fra mandag den 18. maj 2020, men herom følger nærmere information så snart de konkrete planer for genåbningen er klar.”

Kilde: https://www.rudersdal.dk/nyheder/idraets-og-foreningsliv-udendoers

Kommunens klubhuse vil dog fortsat være lukket.