Generalforsamling 2018

Dynamo Birkerøds generalforsamling afholdes hos Peter Schultz, Tværvej 2, fredag den 16.11 kl. 18.00. Konceptet er det klassiske. Medbring en egnsret og 100 kroner  til drikkevarer. Der vil også være brug for et par hjælpere til henholdsvis forberedelse og afrydning.

Hvis medlemmerne ikke skulle have fået betalt kontingent endnu, så sørg for at gøre det – der ses med spænding frem til regnskabsaflæggelsen. Forslag til dagsorden bedes sendt til Chairman Hans Henrik Appel senest torsdag d. 8.11.

Tilmelding til Peter Schultz eller Hans Henrik Appel senest søndag den 11.11.

Vel mødt!