Månedsarkiv: november 2015

Årets generalforsamling gennemført i god ro og orden

Der var genvalg til bestyrelsen og klapsalver til Formandens beretning, da 17 Dynamo-medlemmer her til aften afholdt klubbens ordinære generalforsamling.

Der er nye bolde og smækkere på vej og en fodboldtur til Dundee/Edinburgh under planlægning.

Stående ovationer og Årets Dynamo til turudvalgsformand Hans Henrik Appel.

Vindere af årets fodboldquiz blev Formanden, Niels Bjerre Degn, Lars Krogh, Tam Morhorst og Frank Madsen, hvis samlede fodboldviden med afstand lå milevidt over de øvrige holds.

Dynamo Birkerød quiz

Generalforsamling 2015

Dynamo Birkerød fanHej venner,

Hermed vigtige bilag til GF på fredag kl. 18.00 – (se adresse på dagsorden):

1) Klubsang
2) Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Årsberetning v/Formanden
4. Godkendelse af nye medlemmer v/ Formanden
5. Årsregnskab v/ Kassereren
6. Beretning fra Cyberspace, v/ Webmasteren
7. Familiedidaktik på grønsværen v/ Krøyer og Krogh – et gymnastisk indlæg.
Læs venligst som forberedelse: Immanuel Kant: Det kategoriske Imperativ
(1797) og Jeremy Benthams: Utilititarismeteorien og Panopticon (1791).
8. Beretning fra Turudvalget
9. PAUSE + QUIZ
10. Valg til bestyrelse: formand, kasserer, coach + ca. to bestyrelsesmedlemmer
(nuværende: F, NF, Niller, Suhr, Frank, Ib og Hans Henrik)
11. Valg til kampudvalg og turudvalg
12. Prisregn: Årets pendlerpris, Årets vært, Årets mål m.fl.
13. Årets DYNAMO (vælges normalt ved flertalsafstemning på GF, men ikke i år!)
14. Budget for næste år, herunder kontigentfastsættelse … Forslag 100 kr.
15. Næste års generalforsamling – 3. fredag i november er den 18.11. 2015. Vi skal
finde en værdig, hjertelig og rummelig vært …

Print ud og medbring – især klubsangen, hvis du ikke kan den udenad.

Vi ses!

Mange hilsner
DYNAMO BIRKERØD
Formanden