Generalforsamling 2015

Dynamo Birkerød fanHej venner,

Hermed vigtige bilag til GF på fredag kl. 18.00 – (se adresse på dagsorden):

1) Klubsang
2) Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Årsberetning v/Formanden
4. Godkendelse af nye medlemmer v/ Formanden
5. Årsregnskab v/ Kassereren
6. Beretning fra Cyberspace, v/ Webmasteren
7. Familiedidaktik på grønsværen v/ Krøyer og Krogh – et gymnastisk indlæg.
Læs venligst som forberedelse: Immanuel Kant: Det kategoriske Imperativ
(1797) og Jeremy Benthams: Utilititarismeteorien og Panopticon (1791).
8. Beretning fra Turudvalget
9. PAUSE + QUIZ
10. Valg til bestyrelse: formand, kasserer, coach + ca. to bestyrelsesmedlemmer
(nuværende: F, NF, Niller, Suhr, Frank, Ib og Hans Henrik)
11. Valg til kampudvalg og turudvalg
12. Prisregn: Årets pendlerpris, Årets vært, Årets mål m.fl.
13. Årets DYNAMO (vælges normalt ved flertalsafstemning på GF, men ikke i år!)
14. Budget for næste år, herunder kontigentfastsættelse … Forslag 100 kr.
15. Næste års generalforsamling – 3. fredag i november er den 18.11. 2015. Vi skal
finde en værdig, hjertelig og rummelig vært …

Print ud og medbring – især klubsangen, hvis du ikke kan den udenad.

Vi ses!

Mange hilsner
DYNAMO BIRKERØD
Formanden