De evige fodboldbaner

Kulturstudier dec/2017Dynamo Birkerøds chairman, Hans Henrik Appel, er aktuel med en artikel om askespredning, mindehaver og transformationen af britisk fodbold siden 1990 i decembernummeret af Kulturstudier:

Med udgangspunkt i tesen om, at den vestlige dødskultur er ved at ændre sig fra „den forbudte død“ til „den spektakulære død“, kortlægger artiklen etableringen af mindehaver med askespredning og urnenedsættelser ved engelske fodboldstadions fra 1990’erne til i dag. Den nye minde- og sørgekultur i fodbold sættes i relation til transformationen af britisk fodbold siden 1990 med en dramatisk kommercialisering og ombygning af eller ud ytning fra gamle stadions på den ene side, og en ny tilhængeraktivisme og behov for at understrege autenticitet på den anden side. Artiklen konkluderer, at kommercialisering og tilhængeraktivisme hver især fremmer modsatrettede elementer i „den spektakulære død“, men også i enkelte tilfælde kan forene dem.

Artiklen kan hentes i PDF-format her.

Kulturstudier er et forskningsbaseret og kvalitetsbedømt tidsskrift, der bringer artikler med udgangspunkt i historiske og aktuelle studier af steder, folk, kultur og dagligliv. Tidsskriftet er dannet i 2010 ved sammenlægning af Fortid og Nutid (grundlagt 1914) og Folk og Kultur (grundlagt 1972) og har sin base i de kulturhistoriske museer, arkiver, universitetsmiljøer og foreninger i Danmark.